Posjeti izložbe iz udubnosti svojeg doma!

Izložbe održane u galeriji "Mali centar kulture - MICEK" možete pregledati na našim stranicama.


 

Sara Haas


PROPLAMSAJI

"Njezina djela podsjećaju na bajku, ali i djeluju poput bajke. Tu su da začude i oplemene."


ULAZAK NA IZLOŽBU