PLESNI  PROGRAM

 

Mali centar kulture - MICEK

Voditeljice: Snježana

 

Planirani početak: 16.09.2020.

 

Ritmika i ples (PREDŠKOLCI)

Mlađa grupa: 16:45 - 17:30h (Srijeda i petak)

Starija grupa: 17:45 - 18:30h (Srijeda i petak)

 

Suvremeni ples i Osnove klasičnog baleta (ŠKOLARCI)

Mlađa grupa: 18:30 - 19:30h (Srijeda i petak)

Starija grupa: 19:30- 20:30h (Srijeda i petak)

 


 

OŠ D.Kušlana

Voditeljica: Vlatka

 

Planirani početak: 14.09.2020. ali još uvijek čekamo dozvolu za korištenje školske dvorane radi Corone.

Molimo pratite naše stranice za novije obavijesti!

 

Suvremeni ples i Osnove klasičnog baleta

Ponedjeljak i srijeda: 13:00 - 13:45h

 

U slučaju nedostupnosti školske dvorane privremeno ćemo biti u dvorani CKIM-a utorkom i četvrtkom u terminu 18:30-19:15h! 

 


 

OŠ Markuševec

Voditeljica: Vlatka

 

Planirani početak: 14.09.2020. ali još uvijek čekamo dozvolu za korištenje školske dvorane radi Corone.

Molimo pratite naše stranice za novije obavijesti!

 

Suvremeni ples i Osnove klasičnog baleta

Ponedjeljak i srijeda: 17:45 - 18:45h

 

Jazz dance

Ponedjeljak i srijeda: 19:00 - 20:00h

 


 

CKIM - Centar za kulturu i informacije Maksimir

Voditeljica: Vlatka

 

Planirani početak: 15.09.2020.

 

Suvremeni ples i Osnove klasičnog baleta

Utorak i četvrtak: 18:30 - 19:15h (Grupa 1)

Utorak i četvrtak: 19:30 - 20:15h (Grupa 2)

 

Free dance style

Utorak i četvrtak: 20:30 - 21:30h

 


 

OŠ Remete

Voditeljica: Mirna / Snježana

 

Planirani početak: 15.09.2020. ali još uvijek čekamo dozvolu za korištenje školske dvorane radi Corone.

Molimo pratite naše stranice za novije obavijesti!

 

Suvremeni ples i Osnove klasičnog baleta 

Utorak i četvrtak:  17:30 - 18:15h (1. i 2.raz.)

Utorak i četvrtak:   18:15 - 19:15h (3. i 4.raz.)

 

Jazz dance 1

Utorak i četvrtak: 19:15 - 20:15h (od 5.raz.) 

Jazz dance 2

Utorak i četvrtak: 20:15 - 21:15h (Napredni) 

 


 

Dječji vrtić Pčelica

Voditeljica: Mirna

 

Planirani početak: 15.09.2020. ali još uvijek čekamo dozvolu za korištenje dvorane radi Corone.

Molimo pratite naše stranice za novije obavijesti!

 

Ritmika i ples

Utorak i četvrtak:; 14:45 - 15:30h (djeca 4-5 god.)

Utorak i četvrtak: 16:00 - 16:45h (Starija grupa )

 


 

OŠ Pavao Belas

Voditeljica: Mirna

 

Program plesa je zbog nove organizacije nastave i epidemioloških razloga prebačen na lokaciju NK Vatrogasac Zdenci, Zdenačka 81. (Dvorana na katu.)

Planirani početak programa je 05.10.2020., a upisi se odvijaju telefonom, mailom ili na prvom satu.

 

Suvremeni ples i Osnove klasičnog baleta

Ponedjeljak i srijeda: 18:00 - 19:00h

 

Jazz dance

Ponedjeljak i srijeda: 19:00 - 20:00h

 


OŠ Bukovac

Voditeljica: Snježana

 

Radi rušenja škole, ples iz OŠ Bukovac selimo u dvoranu OŠ Remete ili u dvoranu Centra za kulturu i informacije Maksimir, prema vašem izboru. U OŠ Remete program će voditi voditeljica Mirna Šarić i Snježana Pisk, a u Centru za kulturu i informacije Maksimir voditeljica Vlatka Bašić. Raspored pogledajte pod OŠ Remete ili CKIM.

 

 

LIKOVNI  PROGRAM

 

Mali centar kulture - MICEK

Voditeljice: Gabrijela / Kristina

 

Planirani početak: 15.09.2020.

 

Likovna radionica Šapica (Kristina)

Mlađa grupa (od 5,5 do 7 god): 17:30 - 18:15h (Petak)

Starija grupa (od 7 do 11 god): 18:30 - 19:15h (Petak)

 

Likovna radionica za djecu,  mlade i odrasle (Gabrijela)

Utorak: 18:30 - 19:30h (Djeca i mladi 10-15god)

Srijeda: 18:30 - 19:30h (Napredni i stariji)

 

DRAMSKI PROGRAM

 

CKIM - Centar za kulturu i informacije Maksimir

Voditeljica: Irena

 

Planirani početak: 18.09.2020.

 

Dramska radionica Čarobna kutija

Mala grupa (od 1. do 4. raz.):  17:30 - 19:00h (Petak)

Velika grupa (od 5. do 8. raz.):  19:00 - 20:30h (Petak)