PLAĆANJE

Cijene programa

 

Svi programi koji se odvijaju po dva sata tjedno iznose 220,00 kn mjesečno (na godišnjoj razini 9 rata - 1.980,00 kn osim Dramske radionice "Čarobna kutija" koja je 8 rata - 1.760,00 kn).
Programi koji se odvijaju jedan sat tjedno iznose 160,00 kn mjesečno (na godišnjoj razini 9 rata - 1.440,00 kn).
Ukoliko dođe do nekih promjena uzrokovanih obustavom rada uzrokovanu Coronavirusom plaćanje će se prilagoditi tekućoj situaciji.

NASTUPI U TRAVNJU

Radi CORONA virusa morali smo otkazati sve nastupe povodom Međunarodnog dana plesa koji su se trebali održati u travnju. Završni nastupi su u lipnju. Duboko vjerujemo da će se održati prema planu.